Szervezeteknek

Az Európai Önkéntes Szolgálatban akkreditált szervezetek (küldő / fogadó) vehetnek részt.


Akkreditáció az Európai Önkéntes Szolgálathoz (EVS)

1. Mi az az akkreditáció?

Az akkreditáció során a nemzeti iroda (külső szakértők bevonásával) felméri a szervezet (Pályázó) kapacitásait. Célja annak megállapítása, hogy az önkéntesek számára megfelelő minőségű környezetet biztosít-e (a Végrehajtó Ügynökség irányelvei szerint), valamint a koordináló feladatait megfelelő minőségben tudja-e ellátni.

2. Első lépések
 
2.1. Regisztrálni kell a pályázót az Európai Bizottság által létrehozott Résztvevői Adatbázisban (Participant Portal). Ezzel a pályázó jogosulttá válik egy egyedi PIC kód használatára (PIC – Participant Identification Code – Résztvevői Azonosító Kód).
Útmutató a regisztrációhoz itt.
 
2.2. Az Akkreditációs űrlap kitöltése.
Az akkreditációs űrlap megtalálható a Letölthető dokumentumok alatt (EVS Akkreditációs űrlap). Megnyitás előtt le kell tölteni, majd saját gépről megnyitni Adobe Reader 10 vagy annál újabb verzióval, ezután lehet kitölteni. Az akkreditációs űrlapot angol nyelven kell kitölteni.
 

2.3. Az űrlap kötelező mellékletei megtalálhatók a Letölthető dokumentumok menüpont alatt:

1. Programterv 
2. Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (Űrlap I rész) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve.
3. Melléklet (EVS akkreditációs űrlaphoz rövid távú, csoportos EVS esetén)

 

2.4. Szerepek

Koordinálás: amennyiben a szervezet szeretne EVS pályázatot benyújtani, lebonyolítani, illetve külső helyszíneken önkénteseket koordinálni, az erre vonatkozó információkat az akkreditációs űrlapban (ka110) a koordináló (coordinating) szerepre vonatkozó részben kell megjeleníteni.

Fogadás: ha a szervezet önkénteseket szeretne fogadni, számukra tevékenységeket biztosítani, az erre vonatkozó információkat, az akkreditációs űrlapban a fogadó (receiving) szerepre vonatkozó részben kell megjeleníteni.

Küldésha a szervezet önkénteseket szeretne küldeni, számukra távoli támogatást biztosítani, az erre vonatkozó kérelmet az akkreditációs űrlapban a küldő (sending) szerepre vonatkozó részben kell megjeleníteni.


 
3. Az űrlap elektronikus benyújtása után 
 
3.1. Ha a PIC kódhoz csatolt dokumentumok és adatok rendben vannak, a nemzeti iroda jóváhagyja a szervezet pályázati jogosultságát. Van lehetőség hiánypótlásra.
 
3.2. Ha a pályázó jogosult a pályázásra, a nemzeti iroda ellenőrzi az űrlapot, majd felméri a pályázó kapacitását. Adott esetben módosításokat kér.
 
3.3. Amennyiben a kapacitás és az űrlap tartalma megfelelő, a nemzeti iroda jóváhagyja az akkreditációt, vagyis a pályázó jogosulttá válik, hogy részt vegyen EVS-ben.
 
 
Fontos:
 

Az akkreditációs eljárás minimum 6 hetet vesz igénybe, ezért a pályázóknak időben el kell indítani a folyamatot ahhoz, hogy pályázati határidőre jóváhagyott akkreditációval rendelkezzenek. 
 
A magyar nemzeti iroda maximum 3 évre hagyja jóvá az akkreditációt. Amikor az akkreditáció a végéhez közeledik, a pályázónak megújítást kell kezdeményeznie, egy újabb akkreditációs űrlap benyújtásával.
 
Az űrlapot angol nyelven kell kitölteni, mert a jóváhagyott űrlapok tartalma elérhető lesz az EVS lehetőségeket keresők számára.
Amennyiben a szervezet tervez rövid távú, csoportos EVS-t, az űrlapnál található mellékletet kitöltve és beszkennelve csatolni kell az akkreditációs űrlaphoz.


Az akkreditációs űrlap kitöltése előtt kérjük, tanulmányozzák át az alábbi anyagokat:

EVS Charter

Accreditation guidelines

Minőségi ajánlások EVS szervezetek számára

Online Linguistic Support (Online Nyelvi Támogatás): részletes információt a pályázó szervezet kap közvetlenül, amennyiben az önkéntesei számára releváns.

 

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS (ESC) - EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET: az akkreditált szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy az ESC adatbázisában regisztrált fiatalok közül válasszák ki a projektbe az önkéntes(eke)t.

> Mi ez?

> Hogyan vehet részt benne egy szervezet? 

 

Frissítve: 2017.05.22.
 

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél: