Pályázati feltételek


A pályázati feltételek részleteit a pályázati útmutató tartalmazza. Az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatói az alábbi linkeken érhetőek el:

2018   2019   2020

A hivatalos pályázati felhívások az alábbi linkeken találhatóak:

2018   2019   2020

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és foglalkoztatási projektkeiben az Európai Unió tagállamaiban működő szervezetek / intézmények vehetnek részt.

Önkéntes projektekben az alábbi országokban működő szervezetek / intézmények is részt vehetnek partnerként:

 • Macedónia és Törökország
 • Liechtenstein, Izland és Norvégia
 • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
 • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
 • Oroszország

Szolidaritási projektekre az Európai Unió valamely tagállamában jogszerűen tartózkodó fiatalok legalább öt főből álló csoportja nyújthat be pályázatot. A fiataloknak a pályázat benyújtása előtt regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. A pályázat benyújtásához Magyarországon szükség van továbbá egy pénzügyi lebonyolító (befogadó) szervezetre is.

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és foglalkoztatási projektjeiben részt vevő szervezeteknek / intézményeknek rendelkezni kell minőségi tanúsítvánnyal.

 

Mi a „minőségi tanúsítvány”(quality label)?

Csak minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A minőségi tanúsítvány megszerzése pályázati úton történik, a pályázatokat az illetékes nemzeti iroda bírálja el. A pályázat bármikor benyújtható, nem kötött benyújtási határidőhöz. A tanúsítvány megléte mutatja, hogy az adott szervezet megfelel az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában és a pályázati útmutatóban foglalt előírásoknak.

 

Hogy működik a minőségi tanúsítvány?

Minőségi tanúsítvánnyal csak szervezetek rendelkezhetnek. A minőségi tanúsítványnak több fajtája igényelhető attól függően, hogy a szervezet a program melyik pályázati kategóriájában kíván részt venni. A tanúsítványok típusai:

 1. Minőségi tanúsítvány önkéntes tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyen belül igényehető
  • fogadó szerep olyan szervezeteknek, amelyek önkénteseket kívánnak fogadni
  • támogató szerep olyan szervezeteknek, amelyek önkénteseket kívánnak küldeni, vagy pályázatok megvalósítását szeretnék koordinálni
 2. Minőségi tanúsítvány foglalkoztatási projektekhez kapcsolódóan, melyek keretében a szervezetek gyakornokokat vagy munkavállalókat fogadhatnak, vagy ilyen projekteket koordinálhatnak

 

Pályázatok benyújtására az összes minőségi tanúsítvány (önkéntes szereptől függetlenül) feljogosítja a szervezetet az adott pályázattípusban.

A minőségi tanúsítványok részleteiről és a részt vevő szervezetek feladatairól és felelősségi köréréről a pályázati útmutató tartalmaz részletes tájékoztatást. A pályázat benyújtásához feltétlenül szükséges ezen információk alapos ismerete, így kérjük, hogy az útmutatót alaposan tanulmányozza át.

 

Hova kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmeket minden a programban részt vevő országban működő szervezet esetében az illetékes nemzeti irodához kell benyújtani, vagyis Magyarországon működő szervezeteknek a magyar nemzeti irodához kell benyújtani a kérelmeket. Kivételt képeznek az európai hálózatok és ernyőszervezetek, a nemzeti hatóságok és szolgáltató rendszerek, valamint az olyan szervezetek, amelyek más Európai Uniós programokon keresztül kívánnak részt venni az Európai Szolidaritási Testületben. Ezen szervezetek kérelmeit az Európai Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.

Az Európai Unióval határos partnerországok szervezeteinek kérelmeit az illetékes SALTO forrásközpontokat működtető nemzeti irodák kezelik (a délkelet-európai régióban a szlovén, a kelet-európai és kaukázusi régióban a lengyel, a dél-mediterrán régióban pedig a francia nemzeti iroda).

 

Mi alapján értékelik a benyújtott kérelmeket?

A minőségi tanúsítvány két fő kritérium mentén kerül értékelésre:

 • relevancia és
 • a menedzsment minősége

Az értékelés célja annak feltárása, hogy a pályázó szervezet céljai megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek, valamint, hogy a szervezet rendelkezik-e megfelelő kapacitással, tapasztalattal és a programmal kapcsolatos tudással ahhoz, hogy az általa választott minőségi tanúsítványban foglalt feladatokat és felelősségi köröket el tudja látni.

Az egyes szerepekhez tartozó követelményekről bővebben a pályázati útmutatóban tájékozódhat.

 

Meddig érvényes a minőségi tanúsítvány?

A megszerzett minőségi tanúsítvány az Európai Szolidaritási Testület program jelenlegi ciklusának teljes időszakára vonatkozik (2018-2020). A nemzeti iroda a tanúsítványokat szükség esetén felülvizsgálhatja, illetve – nem megfelelőség esetén – vissza is vonhatja.

 

Hogyan történik a kérelem benyújtása?

A kérelmeket online űrlapon kell benyújtani, amely itt érhető el (ESC52 jelzésű űrlap).

Azon ernyőszervezetek, amelyek hazai, jogilag egymáshoz kapcsoló, de önálló gazdasági egységként működő helyszíneket képviselnek, egy pályázatban kérelmezhetnek az anyaszervezet és összes függő viszonyban levő szervezet számára minőségi tanúsítványt. Ebben az esetben minden egyes önálló jogi személynek rendelkeznie kell PIC számmal (lásd: Pályázatbenyújtás), ugyanakkor az ESC52 jelzésű űrlapon egyszerre igényelhetik meg a minőségi tanúsítványt. Ernyőszervezeti pályázat esetén a pályázó szervezet felel a pályázatban képviselt, a pályázó szervezettel függő viszonyban levő jogi személyek által nyújtott tevékenységek minőségéért és biztonságáért, valamint a résztvevők megfelelő készségfejlesztésért és tanulási lehetőségeiért.

Csak egy PIC szám szükséges azon szervezeteknek, amelyek több telephelyükön kívánnak tevékenységet megvalósítani. Az egyes helyszínek nevét, címét, a felelős koordinátor nevét, elérhetőségét, valamint az adott helyszínen fogadni tervezett fiatalok számát a pályázat „Projektmenedzsment” részében kell feltüntetni.

 

Melyek az űrlap kötelező mellékletei?

 1. Felelősségvállalási nyilatkozat / Declaration of Honour (az űrlap mellékletek részéből letölthető) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve
 2. [Csak fogadni tervezett résztvevők esetén]: programterv, ami a leendő résztvevő(k) tervezett tevékenységeit mutatja be
 3. [Csak ernyőszervezet pályázata esetén]: a szervezetek közötti jogi kapcsolatot igazoló dokumentum(ok)
 4. [Csak több telephely esetén]: a helyszínek nevét, leírását, címét, a felelős koordinátor nevét, elérhetőségét illetve a fogadni kívánt önkéntesek számát tartalmazó táblázatot

 

Hogyan történik a kérelem elbírálása?

A kérelem beérkezését követően a nemzeti iroda felkér két független szakértőt az értékelés elvégzésére, amely egy helyszíni látogatás alapján történik. A szakértők által megfogalmazott javaslatokról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. A minőségi tanúsítvány megszerzésének folyamata minimum 6 hetet vesz igénybe.

Részletes információ a minőségi tanúsítványról a pályázati útmutatóban található.

  

Frissítve: 2018. október 23.

 

Feliratkozás az önkéntes szervezeteknek szóló hírlevélre


Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.