Pályázatbenyújtás


Első lépés: Regisztráció a Participant Portal-on

Pályázatot csak azok a szervezetek/intézmények vagy (szolidaritási projektek esetén) informális csoportok nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az URF, más néven Participant Portal. Az URF regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (EU Login). 

Útmutató regisztrációhoz: EU Login regisztráció, Participant Portal regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven

Minden, az Európai Szolidaritási Testületben pályázatot beadni kívánó szervezetnek/ informális csoportnak regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC (Participant Identification Code). 

Ha már rendelkeznek PIC-kóddal korábban megvalósított más európai uniós pályázat kapcsán, nem szükséges újra regisztrálni. A meglévő PIC-kódhoz azzal az e-mail címmel férhet hozzá, amellyel a szervezeti regisztrációt korábban létrehozták.

A Participation Portal-ra (URF) csatolandó dokumentumok:

Szervezetek / intézmények esetében

Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
> Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;
> 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől);
Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;

Civil szervezetek, alapítványok, cégek
Közintézmények

> A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági cégkivonata. Egyéb szervezet / intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.

Fiatalok informális csoportja esetében (kizárólag szolidaritási projektek megvalósítóinak)

a természetes személyek jogi nyilatkozata
> az informális csoport 18 éves vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;
az informális csoport tagjainak nyilatkozata

Az ifjúsági munkában aktív fiatalok informális csoportja akkor vehet részt az Európai Szolidaritási Testület ifjúsági projektjeiben, ha megfelel az alábbi követelményeknek [European Solidarity Corps Guide, Annex II – Glossary of Terms: Groups of young people]:

Szolidaritási projektre pályázhat:
>  fiatalok legalább öt főből álló csoportja, amely a nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel,
>  a csoporttagok életkora megfelel az Európai Szolidaritási Testület Útmutatójában előírtnak (azaz 18–30 évesek),
>  a csoport egyik tagja vállalja a csoport képviselőjének szerepét, és felelősséget vállal az egész csoportért,


Második lépés: A Pályázati Útmutató releváns részeinek átolvasása

2018

2019


Európai Szolidaritási Testület online pályázati űrlapok

Az Európai Szolidaritási Testületben a pályázatok benyújtása online pályázati űrlapon történik, amelyek az adott pályázati határidőhöz és pályázati kategóriához elérhetőek ezen a felületen

Segédlet az űrlap kitöltéséhez (angol nyelven)

További információ az egyes pályázati kategóriákról.

 

Kötelező mellékletek

ESC11 Önkéntes projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Programterv sablon (az online űrlapból tölthető le)

 

Amennyiben a csoportos önkéntesség projekttémája az Európai Unió évente megjelölt, kiemelt prioritású területének bármelyikén valósul meg, úgy eltérő pályázási folyamat (pályázási határidő, pályáztató szerv) vonatkozik rá! További információk és a kiemelt prioritású területek leírása az Pályázati útmutatóban olvashatóak.

 

ESC12 Önkéntes partnerségi projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Figyelem! Önkéntes partnerségi projektek benyújtására csak 2018-ban, közvetlenül a program indulását követően volt lehetőség! A továbbiakban a nyertes önkéntes partnerségi projektek keretében van lehetőség éves kifizetési kérelmek benyújtására.

ESC13 Önkéntes partnerségi projektek éves kifizetési kérelme

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

 

ESC21 Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

 

ESC31 Szolidaritási projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Befogadó nyilatkozat – a pénzügyi befogadó szervezettől

Közpénz nyilatkozat - A közpénz nyilatkozatot mind az informális csoport képviselőjének, mind a pénzügyi befogadó szervezetnek ki kell töltenie.

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Fiatalok csoportjának összetétele (abban az esetben, ha szervezet a pályázó)

 

Költségvetés
A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.
Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapján kalkulált távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. 
A szükséges önrész / társfinanszírozás összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 


Pályázati határidők

 A pályázatok beadásának határideje 2019-ben:

2019. február 13. 12 óra (brüsszeli idő)
2019. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
​2019. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)

 

Amennyiben egy pályázat többször kerül benyújtásra (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyják a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat. Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, azt követően nincs lehetőség a pályázatok elektronikus benyújtására.

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: esc{kukac}tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő két órán belül van lehetőség (aznap 14 óráig)


Pályázati keretek

Pályázható tevékenységtípus

2019-es költségkeret

Önkéntesség
(Önkéntes projektek, valamint önkéntes partnerségek éves támogatása)

2 213 160 €

Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

245 773 €

Szolidaritási projektek

171 758 €

 


Adatvédelem

Az Európai Bizottság nyilatkozata a pályázati űrlapokban és beszámolókban szereplő személyes adatok kezeléséről és védelméről: 
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozat 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat (magyar nyelven)

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat (angol nyelven)

Frissítve: 2019. július 24.

Információs levél Európai Szolidaritási Testületben pályázóknak


Havonta elküldjük a Szolidaritási Testülettel kapcsolatos legfontosabb híreket, változásokat, praktikus információkat, amelyek egyaránt hasznosak lehetnek aktív pályázóknak és Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkezőknek.

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.