ESC logó
Gyengénlátó mód képe

Pályázat benyújtása


Első lépés: Regisztráció az Organisation Registration System-ben

Második lépés: A Pályázati Útmutató releváns részeinek átolvasása

Harmadik lépés: A pályázat beadása

Pályázati határidők

Adatvédelem

Regisztráció az Organisation Registration System-ben

Pályázatot csak azok a szervezetek/intézmények vagy (szolidaritási projektek esetén) fiatalok csoportja nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az ORS, más néven Organisation Registration System. Az ORS regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (EU Login). 

Útmutató regisztrációhoz: EU Login regisztráció, ORS regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven

Minden, az Európai Szolidaritási Testületben pályázatot beadni kívánó szervezetnek/ fiatalok csoportjának regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez az OID (Organisation ID). 

Figyelem! Az Önkéntes projektek, illetve a Gyakornoki tevékenység és Munkavállalás pályázattípusok esetében a pályázáshoz Minőségi Tanúsítványt megszerzése szükséges. Ennek menetéről ITT olvashatnak.

Az ORS-re csatolandó dokumentumok listája:

Szervezetek / intézmények esetében

Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
> Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;
> 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (fiatalok csoportja esetében a befogadó szervezettől);
Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;

Civil szervezetek, alapítványok, cégek
Közintézmények

> A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági kivonata vagy cégkivonata. Egyéb szervezet / intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.

Fiatalok csoportja esetében (kizárólag szolidaritási projektek megvalósítóinak)

a természetes személyek jogi nyilatkozata
> a csoport 18 éves vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;
a csoport tagjainak nyilatkozata

Az ifjúsági munkában aktív fiatalok csoportja akkor vehet részt az Európai Szolidaritási Testület ifjúsági projektjeiben, ha megfelel az alábbi követelményeknek [European Solidarity Corps Guide, Annex II – Glossary of Terms: Groups of young people]:

Szolidaritási projektre pályázhat:
>  fiatalok legalább öt főből álló csoportja, amely a nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel,
>  a csoporttagok életkora megfelel az Európai Szolidaritási Testület Útmutatójában előírtnak (azaz 18–30 évesek),
>  a csoport egyik tagja vállalja a csoport képviselőjének szerepét, és felelősséget vállal az egész csoportért,


Európai Szolidaritási Testület online pályázati űrlapok

Az Európai Szolidaritási Testületben a pályázatok benyújtása online pályázati űrlapon történik, amelyek az adott pályázati határidőhöz és pályázati kategóriához elérhetőek ezen a felületen

Segédlet az űrlap kitöltéséhez (angol nyelven)

További információ az egyes pályázati kategóriákról.

 

Kötelező mellékletek

ESC11 Önkéntes projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Programterv sablon (az online űrlapból tölthető le)

 

Amennyiben a csoportos önkéntesség projekttémája az Európai Unió évente megjelölt, kiemelt prioritású területének bármelyikén valósul meg, úgy eltérő pályázási folyamat (pályázási határidő, pályáztató szerv) vonatkozik rá! További információk és a kiemelt prioritású területek leírása az Pályázati útmutatóban olvashatóak.

 

ESC12 Önkéntes partnerségi projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Figyelem! Önkéntes partnerségi projektek benyújtására csak 2018-ban, közvetlenül a program indulását követően volt lehetőség! A továbbiakban a nyertes önkéntes partnerségi projektek keretében van lehetőség éves kifizetési kérelmek benyújtására.

ESC13 Önkéntes partnerségi projektek éves kifizetési kérelme

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

 

ESC21 Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Közpénz nyilatkozat

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

 

ESC31 Szolidaritási projektek

Felelősségvállalási nyilatkozat/Declaration of Honour (az online űrlapból tölthető le)

Befogadó nyilatkozat – a pénzügyi befogadó szervezettől

Közpénz nyilatkozat - A közpénz nyilatkozatot mind a fiatalok csoportjának a képviselőjének, mind a pénzügyi befogadó szervezetnek ki kell töltenie.

Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

Fiatalok csoportjának összetétele (abban az esetben, ha szervezet a pályázó)

 

Költségvetés
A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.
Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapján kalkulált távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. 
A szükséges önrész / társfinanszírozás összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 


Technikai hiba miatti sikertelen Európai Szolidaritási Testület pályázati űrlap benyújtás

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben az Európai Szolidaritási Testület területére benyújtandó pályázatok benyújtási határidejével kapcsolatban központi rendszerproblémák merülnének fel, vagyis a webes űrlapon elkészített pályázatot technikai hibák miatt nem tudják benyújtani a fenti határidőig, akkor a hivatalos pályázati határidő lejártát követő két órán belül e-mailen keresztül jelezzék az irodának a sikertelen benyújtás tényét a palyazatok_ifjusag{kukac}tpf.hu e-mail címen. A pályázatot csakis abban az esetben fogadjuk el, ha a pályázó a határidőt követő két órán belül jelezte a sikertelen benyújtást a fenti címen és bizonyítani tudja, hogy a megadott határidő előtt technikai okokból nem tudta benyújtani pályázatát.

 Az e-mailnek tartalmaznia kell:

1) ha nem érhető el az űrlap: 

> a rendszer elérhetetlenségét bizonyító hibaüzenet képernyőképét;
> a felmerült technikai hiba részletes leírását;
> a pályázó szervezet vagy a fiatalok csoportjának nevét, a projekt címét.

2) ha elérhető az űrlap, de nem nyújtható be a pályázat:

> a pályázó szervezet vagy a fiatalok csoportjának nevét, a projekt címét;
> a felmerült technikai hiba részletes leírását;
> a webes űrlapon kitöltött pályázat pdf formátumban lementett példányát;
> minden olyan fájl mellékletet, amelyet a pályázathoz csatolni kíván;
> a rendszer által adott hibaüzenet képernyőképét (printscreen) (csatolva, jpg formátumban).

Amennyiben egy pályázat többször kerül benyújtásra (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyják a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat. Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, azt követően nincs lehetőség a pályázatok elektronikus benyújtására.

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: esc{kukac}tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő két órán belül van lehetőség (aznap 14 óráig)


Pályázati határidők

 A pályázatok beadásának határideje 2020-ban:

2020. február 5. 12 óra (brüsszeli idő)
2020. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
2020. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)


Adatvédelem

Az Európai Bizottság nyilatkozata a pályázati űrlapokban és beszámolókban szereplő személyes adatok kezeléséről és védelméről: 
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi személyek és bankszámlák ellenőrzéséről szóló adatvédelmi nyilatkozat 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat (magyar nyelven)

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat (angol nyelven)

TOVÁBB A MEGVALÓSÍTÁS ÉS BESZÁMOLÁSRA...

Frissítve: 2020. január 09.

Információs levél Európai Szolidaritási Testületben pályázóknak


Havonta elküldjük a Szolidaritási Testülettel kapcsolatos legfontosabb híreket, változásokat, praktikus információkat, amelyek egyaránt hasznosak lehetnek aktív pályázóknak és Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkezőknek.

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Ugródeszka Ifjúsági Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.
Erasmus + logó és Európai Szolidaritási Testület logó Tempus Közalapítvány logó, Emberi Erőforrások Minisztériauman logó, Innovációs És Technológiai Minisztérium logó