Pályázattípusok


1. Önkéntes projektek

Az önkéntes projektek keretében több tevékenységtípus megvalósítására lehet pályázatot benyújtani.

1.1 Egyéni önkéntesség

Az egyéni önkéntesség keretében teljes munkaidőben végzett, 2 hónaptól 12 hónapig tartó fizetés nélküli önkéntes tevékenység megvalósítására lehet pályázatot benyújtani. Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása esetén a tevékenység időtartama lerövidíthető minimum 2 hétre.

Ez a tevékenységtípus lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy egy szervezet mindennapi munkájában vegyenek részt és társadalmilag hasznos tevékenységet végezzenek. A tevékenységek megvalósulhatnak a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban (határokon átívelő önkéntesség) vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban (belföldi önkéntesség) is, de a belföldi önkéntességre rendelkezésre álló keretek erősen korlátozottak.

1.2 Csoportos önkéntesség 

A csoportos önkéntesség keretében legalább két különböző országból érkező fiatalok 10 és 40 fő közötti csoportjának nyílik lehetősége arra, hogy 2 hét és 2 hónap közötti időtartamú önkéntes tevékenységeket valósítsanak meg.

 1.3 Csoportos önkéntesség kiemelt prioritási területeken

A csoportos önkéntesség egy különálló típusa, ami az uniós szinten meghatározott éves prioritásokhoz kapcsolódik. A pályázatokat az Európai Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.

Az aktuális éves prioritásokról a pályázati feltételek oldalon található pályázati útmutatóban tájékozódhat.

1.4 Önkéntes partnerségek

Az önkéntes partnerségek az önkéntes projektek egy speciális típusa, ami egy rugalmas megvalósítási formát kínál a tapasztalt önkéntes szervezetek számára. A pályázattípus keretében a tapasztalt szervezet egy pályázattal három egymást követő pályázati évre igényelhet támogatást. A pályázat támogatása esetén a nemzeti iroda egy hároméves keretmegállapodást köt a támogatott szervezettel, amihez a szervezet minden évben az igényei szerint nyújthat be éves támogatási kérelmet. A támogatási kérelmek már nem esnek át külön bírálaton, azok automatikusan jóváhagyásra kerülnek.

Önkéntes partnerségek benyújtására csak 2018-ban, közvetlenül a program indulását követően volt lehetőség.


 

2. Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

gyakornoki tevékenységek keretében 2-6 hónap időtartamú, teljes munkaidős tevékenység megvalósítására lehet pályázatot benyújtani. A tevékenység időtartama indokolt esetben maximum 12 hónapra meghosszabbítható. A gyakornoki tevékenység fontos része a tanulási és képzési elem, ami segíti a fiatalok megfelelő tapasztalatszerzését és kompetenciafejlesztését. A gyakornoki tevékenységnek írásos szerződésen kell alapulnia az adott ország nemzeti jogszabályaival összhangban. A gyakornokok nem helyettesíthetnek fizetett munkaerőt, a díjazásért a fogadó szervezet felel.

munkavállalás keretében 3 és 12 hónap közötti időtartamú szolidaritási tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani, amely során a részt vevő szervezet fizetést biztosít az általa alkalmazott Európai Szolidaritási Testületben regisztrált fiatal számára. A munkát kínáló szervezetek számára a program által biztosított pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a tizenkét hónapot abban az esetben sem, ha a munkaszerződés meghaladja a 12 hónapot. A tevékenységnek tartalmaznia kell tanulási és képzési elemet, és írásos munkaszerződésen kell, hogy alapuljon, amely tiszteletben tartja a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó megállapodásokban foglalt munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.

A gyakornoki tevékenység és munkavállalás megvalósulhat a résztvevő lakóhelye szerinti országtól eltérő országban (határokon átívelő tevékenység) vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országgal megegyező országban is (belföldi tevékenység).

A résztvevők számos támogatásban részesülhetnek, például online nyelvi támogatásban és képzéseken vehetnek részt. Egyszeri utazási költségüket a tevékenység helyszínére, majd onnan lakóhelyükre fedezi a program. A résztvevők ezen kívül támogatást kapnak ahhoz is, hogy áttelepülésük és letelepedésük egy idegen országban könnyebb legyen. A pályázó szervezet a projekt menedzsmentjére és a támogató tevékenységek megszervezésére kap támogatást a program költségvetéséből.


 

3. Szolidaritási projektek

A szolidaritási projekteket az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált legalább öt fiatal által alkotott csoport valósíthatja meg, azzal a céllal, hogy közösségükben a legfontosabb kihívásokra reagáljanak. A projektek 2-12 hónap időtartamúak lehetnek és a résztvevők lakóhelyének megfelelő országban kell megvalósulniuk. A csoportban résztvevők számát illetően nincs felső korlát meghatározva. A csoport autonóm módon dönt a munkamódszerekről és a projekt irányításának módjáról. A szolidaritási projektnek közvetlenül kapcsolódnia kell ahhoz a helyi közösséghez, ahol a fiatal résztvevők élnek, hogy a körülöttük lévő kérdésekre és kihívásokra tudjanak reagálni, habár egyes projektek regionális vagy akár nemzeti kérdésekkel is foglalkozhatnak. Szolidaritási projektnek a helyi kihívások kezelésével együtt hordoznia kell az európai dimenziót az európai szinten meghatározott prioritások bevonása révén. A fiatalok csoportját a projekt tervezése és megvalósítása során egy coach is segítheti. 

 

A pályázattípusokról részleteiben a pályázati feltételek oldalon található pályázati útmutatóban tájékozódhat.

Frissítve: 2019. január 09.

Feliratkozás az önkéntes szervezeteknek szóló hírlevélre


Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.