Pályázati kategóriák


Erasmus+ Ifjúság: mire lehet pályázni?

 
 
1. pályázati kategória
MOBILITÁSI PROJEKTEK (KA1)
 
> Ifjúsági csere különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.
 
 
Ifjúságsegítők mobilitása keretében szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó szakemberek részére. 
 

A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a résztvevők készségeit, személyiségüket, és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő.
Célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok elérése.

Ki pályázhat?
> civil szervezetek, egyesületek > társadalmi vállalkozások > közintézmények > informális csoportok.
Résztvevők köre: 13-30 év közötti fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból.
 
 
További részletek, a pályázás feltételei és menete a Pályázati útmutatóban.
 
 

2. pályázati kategória 
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)

> Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén


1. Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új társadalmi vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.


2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > 
oktatási intézmények > közintézmények > informális csoportok > kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások > kulturális központok, képzési központok, stb.


3. Támogatható tevékenységek, példák:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).

4. Résztvevő országok:
- Programországok

- Partnerországok (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát): csak partnerként, és csakis ha hozzáadott értéket képviselnek.  

 

További részletek a Pályázati útmutatóban.

 

3. pályázati kategória

SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)

> Fiatalok és döntéshozók találkozói >> Ifjúsági párbeszéd folyamat

1. Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.

2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > európai szintű ifjúsági NGO-k > helyi közintézmények.

 
3. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő kérdések megvitatására;
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok; 
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló események.

 
4. Bevonható országok
programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok.


További részletek a Pályázati útmutatóban.
 
 
SPORT
Az Erasmus+ program keretében a sport területén az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
> együttműködési partnerségek
> non-profit európai sportesemények
 
A Sport pályázatokat az Európai Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani, ezek tehát központi, brüsszeli kezelésű pályázatok. A nemzeti iroda csak általános információt nyújt.
 
EACEA információ a sport pályázatokkal kapcsolatban:
eacea-sport@ec.europa.eu
Pályázati kiírások, a pályázás menete és a pályázás feltételei az EACEA honlapján.
 
 
 
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.