Pályázati kategóriák

Erasmus+ Ifjúság: mire lehet pályázni?

 
 
1. pályázati kategória
MOBILITÁSI PROJEKTEK (KA1)
 
> Ifjúsági csere különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.
 
> Erasmus+ önkéntesség lehetővé teszi 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy teljes idős önkéntes szolgálatban vegyenek részt maximum 12 hónapig az Európai Unió tagországaiban és azokon kívül. Részletek.
 
Ifjúságsegítők mobilitása keretében szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó szakemberek részére. 
 

A tanulmányi célú mobilitás fejleszti a résztvevők készségeit, személyiségüket és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő.
Célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok elérése.

Ki pályázhat?
> civil szervezetek, egyesületek > társadalmi vállalkozások > közintézmények > informális csoportok.
Résztvevők köre: 13-30 év közötti fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból.
 
 
További részletek, a pályázás feltételei és menete a Pályázati útmutatóban.
 
 

2. pályázati kategória 
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)

> Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén


1. Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új társadalmi vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.


2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > 
oktatási intézmények > közintézmények > informális csoportok > kis-,és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások > kulturális központok, képzési központok, stb.


3. Támogatható tevékenységek, példák:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).

4. Résztvevő országok:
- Programországok

- Partnerországok (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát): csak partnerként, és csakis ha hozzáadott értéket képviselnek.  

 

További részletek a Pályázati útmutatóban.

 

3. pályázati kategória

SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)

> Fiatalok és döntéshozók találkozói >> Strukturált párbeszéd folyamat

1. Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.

2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > európai szintű ifjúsági NGO-k > helyi közintézmények.

 
3. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő kérdések megvitatására;
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok; 
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló események.

 
4. Bevonható országok
programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok.


További részletek a Pályázati útmutatóban.
 
 
SPORT
Az Erasmus+ program keretében a sport területén az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
> együttműködési partnerségek
> non-profit európai sportesemények
 
A Sport pályázatokat az Európai Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani, ezek tehát központi, brüsszeli kezelésű pályázatok. A nemzeti iroda csak általános információt nyújt.
 
EACEA információ a sport pályázatokkal kapcsolatban:
eacea-sport@ec.europa.eu
Pályázati kiírások, a pályázás menete és a pályázás feltételei az EACEA honlapján.
 
 
 
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.