Pályázati tudnivalók

1) Regisztráció a Participant Portal-on

Pályázatot csak azok a szervezetek vagy informális csoportok nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az URF, más néven Participant Portal. Az URF regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (EU Login). 

Útmutató regisztrációkhoz: EU Login regisztráció, Participant Portal regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven

Minden, az Erasmus+ programban pályázatot beadni kívánó szervezetnek regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC (Participant Identification Code). 

A Participation Portal-ra (URF) csatolandó dokumentumok:

Szervezetek / intézmények esetében

> Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
> Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;

> 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől);
> Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;

> Civil szervezetek, alapítványok, cégek
> Közintézmények

> A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági cégkivonata. Egyéb szervezet / intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.

Fiatalok informális csoportja esetében

> a természetes személyek jogi nyilatkozata
> az informális csoport 18 éves vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;

> az informális csoport tagjainak nyilatkozata.

Az ifjúsági munkában aktív fiatalok informális csoportja akkor vehet részt az Erasmus+ program ifjúsági projektjeiben, ha megfelel az alábbi követelményeknek [Erasmus+ Programme Guide, Annex III – Glossary of Terms: Groups of young people active in youth work]:
> fiatalok legalább négy főből álló csoportja, amely a nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel,
> a csoporttagok életkora megfelel a programban részt vevő fiatalok esetében előírtnak (azaz 13–30 évesek),
> a csoport egyik tagja minimum 18 éves, aki vállalja a csoport képviselőjének szerepét, és felelősséget vállal az egész csoportért,
> amennyiben a csoport minden tagja kiskorú, a csoportot egy felnőtt (pl. egy 30 évesnél idősebb ifjúságsegítő) képviselheti.


2) Erasmus+ online pályázati űrlapok
Az Erasmus+ programban a pályázatok benyújtása online pályázati űrlapon történik, amelyek az adott pályázati határidőhöz és pályázati kategóriához elérhetőek ezen a felületen vagy az Űrlapok, mellékletek menüpont alatt.  

Az űrlapok kötelező mellékletei megtalálhatók az Űrlapok, mellékletek menüpont alatt. 

További információ az egyes pályázati kategóriákról.

Költségvetés
A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.
Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapját kalkulált távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. 
A szükséges önrész / társfinanszírozás összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 


3) Pályázati határidők

 A pályázatok beadásának határideje 2018-ban:

    2018. február 15. 12 óra (brüsszeli idő)
    2018. április 26. 12 óra (brüsszeli idő)
    2018. október 4. 12 óra (brüsszeli idő)


 A pályázati határidő megválasztása előtt kérjük, vegye figyelembe a pályázati határidőkhöz kapcsolódó lehetséges projektkezdési időszakokat! Erről a Pályázati útmutatóban az egyes pályázati kategóriáknál tájékozódhat. 

Amennyiben egy pályázat többször kerül benyújtásra (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyják a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat. Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, azt követően nincs lehetőség a pályázatok elektronikus benyújtására.

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: palyazatok_ifjusag{kukac}tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő két órán belül van lehetőség (aznap 14 óráig)

Frissítve: 2018.05.08.

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.