Pályázati tudnivalók

1) Regisztráció a Participant Portal-on

Pályázatot csak azok a szervezetek vagy informális csoportok nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az URF, más néven Participant Portal. Az URF regisztrációhoz fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett hitelesítő rendszerben (EU Login). 

Útmutató regisztrációkhoz: EU Login regisztráció, Participant Portal regisztráció és útmutató angol és magyar nyelven

Minden, az Erasmus+ programban pályázatot beadni kívánó szervezetnek regisztrálnia kell az első pályázat beadása előtt. A partnereknek szintén kötelező regisztrálniuk. A szervezet a regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez a PIC (Participant Identification Code). 

A Participation Portal-ra (URF) csatolandó dokumentumok:

Szervezetek / intézmények esetében

> Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
> Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;

> 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása (informális csoport esetében a befogadó szervezettől);
> Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;

> Civil szervezetek, alapítványok, cégek
> Közintézmények

> A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági cégkivonata. Egyéb szervezet / intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.

Fiatalok informális csoportja esetében

> a természetes személyek jogi nyilatkozata
> az informális csoport 18 éves vagy idősebb vezetőjének személyi igazolvány és lakcímkártya másolata;

> az informális csoport tagjainak nyilatkozata.

Az ifjúsági munkában aktív fiatalok informális csoportja akkor vehet részt az Erasmus+ program ifjúsági projektjeiben, ha megfelel az alábbi követelményeknek [Erasmus+ Programme Guide, Annex III – Glossary of Terms: Groups of young people active in youth work]:
> fiatalok legalább négy főből álló csoportja, amely a nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel,
> a csoporttagok életkora megfelel a programban részt vevő fiatalok esetében előírtnak (azaz 13–30 évesek),
> a csoport egyik tagja minimum 18 éves, aki vállalja a csoport képviselőjének szerepét, és felelősséget vállal az egész csoportért,
> amennyiben a csoport minden tagja kiskorú, a csoportot egy felnőtt (pl. egy 30 évesnél idősebb ifjúságsegítő) képviselheti.


2) Erasmus+ online pályázati űrlapok
Az Erasmus+ programban a pályázatok benyújtása online pályázati űrlapon történik, amelyek az adott pályázati határidőhöz és pályázati kategóriához elérhetőek ezen a felületen vagy az Űrlapok, mellékletek menüpont alatt.  

Az űrlapok kötelező mellékletei megtalálhatók az Űrlapok, mellékletek menüpont alatt. 

További információ az egyes pályázati kategóriákról.

Költségvetés
A projekt költségvetését euróban kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell a pályázat leírásában.
Az utazáshoz kapcsolódó egységköltségek alapját kalkulált távolságok kiszámításához az Európai Bizottság hivatalos távolságkalkulátorát szükséges használni. 
A szükséges önrész / társfinanszírozás összegét és összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében. A társfinanszírozás szükségességéről a Pályázati útmutatóban tájékozódhat pályázati kategóriánként. 


3) Pályázati határidők

 A pályázatok beadásának határideje 2019-ben:

    2019. február 12. 12 óra (brüsszeli idő) 
    2019. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
    2019. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)


 A pályázati határidő megválasztása előtt kérjük, vegye figyelembe a pályázati határidőkhöz kapcsolódó lehetséges projektkezdési időszakokat! Erről a Pályázati útmutatóban az egyes pályázati kategóriáknál tájékozódhat. 

Amennyiben egy pályázat többször kerül benyújtásra (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyják a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat. Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, azt követően nincs lehetőség a pályázatok elektronikus benyújtására.

Amennyiben a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: palyazatok_ifjusag{kukac}tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő két órán belül van lehetőség (aznap 14 óráig)


4) Technikai hiba miatti sikertelen Erasmus+ pályázati űrlap benyújtás

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben az Erasmus+ ifjúsági területére benyújtandó pályázatok benyújtási határidejével kapcsolatban központi rendszerproblémák merülnének fel, vagyis a webes űrlapon elkészített pályázatot technikai hibák miatt nem tudják benyújtani a fenti határidőig, akkor a hivatalos pályázati határidő lejártát követő két órán belül e-mailen keresztül jelezhetik az irodának a sikertelen benyújtás tényét.

 Az e-mailnek tartalmaznia kell:

> a pályázó szervezet vagy informális csoport nevét, a projekt címét;
> a felmerült technikai hiba részletes leírását;
> a webes űrlapon kitöltött pályázat pdf formátumban lementett példányát;
> minden olyan fájl mellékletet, amelyet a pályázathoz csatolni kíván;
> a rendszer által adott hibaüzenet képernyőképét (printscreen) (csatolva, jpg formátumban).

A webes pályázati felület technikai hibája esetén pályázatát a palyazatok_ifjusag{kukac}tpf.hu e-mail címre küldheti el a hivatalos pályázati határidő lejártát követő két órán belül.


5) Tájékoztató az Erasmus+ pályázók részére

Az Európai Unió Erasmus+ programjának egyik alapeleme a méltányosság és befogadás, ami többek között magában foglalja bevándorlók vagy menekültek beilleszkedésének segítését is az oktatás, képzés vagy ifjúsági munka eszközeivel.

Amennyiben ilyen témájú projekttel szeretnének pályázni, kérjük, tartsák szem előtt, hogy a projektben tervezett és megvalósított tevékenységeknek összhangban kell állniuk Magyarország, az Európai Unió, valamint amennyiben a projekt megvalósítása más országban zajlik, akkor az érintett partnerországok jogszabályaival, különös tekintettel a 2018 júniusában elfogadott, jogellenes bevándorlás elleni intézkedéseket módosító törvénycsomagra.

Érdemes már a pályázatban és a beszámolókban egyértelművé tenni, hogy a projektben foglalt tevékenységek a menekült státusszal rendelkezőkkel kapcsolatosak, azaz a megvalósítók jogellenes bevándorlás elősegítéséhez nem járulnak hozzá.

 

Frissítve: 2019.02.12.

Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Fax:(+36 1) 239-1329
Hírlevél:
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje.